«Het perfecte samenspel van hardware en software»

«Het perfecte samenspel van hardware en software»

Februari 2019

Welke kansen biedt de visie van de smart factory voor metaalbewerkingsbedrijven? Welke rol spelen machines en software? En hoe ondersteunt Bystronic gebruikers op hun weg naar de smart factory? Bystronic CTO dr. Christoph Rüttimann beantwoordt deze vragen in een interview met het Duitse vakblad Industrie Anzeiger.

Mona Willrett, Industrie Anzeiger

Dr. Rüttimann, wat is de visie van Bystronic op de smart factory?

Onze focus ligt altijd op onze klanten. We willen hen in staat stellen succesvol te zijn in de voorhoede van de competitie - ongeacht of ze kleine series of grote series produceren. Onze visie is om een ​​slimme fabriek aan te kunnen bieden die dit mogelijk maakt, waarbij alle processen vanaf de eerste orderaanvraag tot de levering van de metalen platen tot aan de verzending van de afgewerkte onderdelen worden geautomatiseerd. Software is natuurlijk een van de belangrijkste elementen. Maar de machines worden ook steeds sneller en nauwkeuriger. En om het concept van autonome productie te laten werken, moeten machines produceren met absolute betrouwbaarheid en een hoge mate van beschikbaarheid. Door de perfecte interactie tussen hardware en software kan de economische efficiëntie verder worden verhoogd.

Hoe zal de relatie tussen software, digitale netwerken en mechanica zich in de toekomst ontwikkelen?

Op dit moment ligt de nadruk nog steeds op de mechanica. Ik verwacht dat dit nog een paar jaar zo zal blijven, maar zeker niet in het volgende decennium. Op de lange termijn zal software de overheersende component zijn.

Is de smart factory al echt haalbaar?

De smart factory is onze visie. We begeleiden onze klanten stap voor stap op weg ernaar toe. De eerste stap is om de benodigde gegevens te verzamelen, deze efficiënt te evalueren en op een duidelijke en beknopte manier weer te geven, bijvoorbeeld met behulp van onze ByCockpit-dashboardoplossing. Dit helpt klanten beslissingen te nemen, processen te optimaliseren en indien nodig preventieve actie te ondernemen. Maar dit is slechts een tussenstap op weg naar een autonome fabriek waarin de gegevens automatisch worden gebruikt om processen te sturen.

Wat is de huidige staat van vooruitgang van Bystronic op weg naar de smart factory?

Net zoals al onze concurrenten op de markt bevinden we ons nog in de beginfase van deze ontwikkeling. De markt die we bedienen wordt nog steeds sterk bepaald door kleinere bedrijven, zoals job shops, die zich nog steeds richten op individuele machines of geautomatiseerde cellen. In dit opzicht bepaalt de markt ook het tempo. We bieden al end-to-end oplossingen aan die al wel zijn geautomatiseerd, maar nog niet volledig verbonden met de rest van de omgeving. Natuurlijk gebruiken we dergelijke systemen ook in onze eigen productie. Dit is belangrijk voor verdere ontwikkeling, maar ook om onze klanten te overtuigen.

Wat zijn de volgende stappen om de visie te implementeren?

We beschouwen dit als een proces van vier fasen dat begint met automatisering en digitale netwerken. De tweede fase omvat het tot stand brengen van connectiviteit tussen de systemen om gegevens uit te wisselen en te verzamelen, die we vervolgens in de derde fase analyseren en evalueren om uiteindelijk via een platform nieuwe diensten aan te bieden. Dit is echter geen sequentieel proces, maar loopt parallel voor individuele toepassingen. In de nabije toekomst willen we een volledig geautomatiseerde slimme fabrieksoplossing kunnen aanbieden waarin alle componenten worden gecoördineerd, de productiestroom wordt geoptimaliseerd en machines van andere leveranciers ook kunnen worden geïntegreerd. Om dit te bereiken, breiden we onze software-expertise consequent uit.

Moet een dergelijk platform niet open zijn en in staat zijn om met anderen te netwerken?

Absoluut. Het systeem moet modulair en gestructureerd zijn op een manier die connectiviteit garandeert en dat het relatief eenvoudig maakt om te reageren in het geval van veranderende vereisten. Een ander belangrijk aspect is echter om de juiste partner te kiezen om de benodigde cloudoplossing te verzorgen.

Welke rol speelt kunstmatige intelligentie?

Kunstmatige intelligentie speelt een steeds belangrijkere rol, bijvoorbeeld voor zelf‑optimaliserende subsystemen in machines. In dit opzicht staat de werktuigbouwkunde echter nog in de kinderschoenen. We zijn onze snij-, buig- en automatiseringssystemen al zo aan het uitrusten, zodat ze in de toekomst aangepast kunnen worden.

«Wij bieden onze klanten gedetailleerd advies op hun weg naar de smart factory. We laten hen dus zien wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn in hun productieomgeving. »
«Wij bieden onze klanten gedetailleerd advies op hun weg naar de smart factory. We laten hen dus zien wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn in hun productieomgeving. »

Welke modules biedt Bystronic al aan om een​​ smart factory te bouwen?

Wij zijn actief in de waardeketen van onze klanten. In dit kader bieden we modulaire, flexibele oplossingen die kunnen worden gecombineerd zoals vereist. Dit varieert van inkoop en beheer van grondstoffen tot de opslag, interne logistiek en het automatisch snijden en buigen. Een breed scala aan advies-, financierings- en onderhoudsdiensten met betrekking tot deze processen rondt ons portfolio af.

Voor welke gebruikers zijn dergelijke systemen relevant en voordelig?

De voordelen zijn voor iedereen hetzelfde. Het gaat allemaal om het produceren van hoogwaardige producten op een kosteneffectieve en flexibele manier. Op de markt zien we dat kleinere bedrijven hun krachten bundelen, bijvoorbeeld in de loop van de opvolgingsplanning of omdat er niet genoeg bekwame specialisten zijn en de enige optie is om te automatiseren. Natuurlijk is het voor grote bedrijven gemakkelijker om met het geld voor de nodige investeringen te komen. In de volgende stap zullen kleinere bedrijven er echter ook van profiteren.

Aan welke eisen moeten potentiële klanten voldoen om te profiteren?

Ze moeten een concreet doel hebben, een duidelijke visie. Tijdens gesprekken met potentiële klanten zien we vaak dat ze nog geen precies beeld hebben van wat ze kunnen bereiken. Als de systemen exact gesynchroniseerd zijn, maakt het uiteindelijk niet uit of de klant massaproducten of kleine batches produceert. De machines kunnen op een netwerk worden aangesloten, dat is geen probleem. Maar als het gaat om de vraag hoe voorafgaande en opvolgende processen moeten worden geïntegreerd, mist er vaak een duidelijk beeld. Daarom bieden we onze klanten gedetailleerd advies over het pad naar de slimme fabriek. We laten ze dus zien wat er in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn in hun productieomgeving.

Zijn bedrijven daadwerkelijk bereid om hun data te delen?

In onze ervaring: hoe duidelijker de voordelen voor onze klanten zijn, hoe groter hun bereidheid om gegevens te delen. Voornamelijk vanwege het toenemende inzicht van onze klanten in het feit dat de machinedata die we nodig hebben verder geen inzicht geven in hun proces. Het vertrouwen van onze klanten staat centraal. Hoe meer data zij met ons delen, hoe beter de oplossingen die we hen in de toekomst kunnen bieden.

Hoe is de belangstelling van klanten tot nu toe geweest?

Het hangt sterk af van de bedrijfscultuur en openheid van de klant. We zien beide: sommige klanten blijven zich concentreren op de machines, maar er is ook een toenemende openheid om data te delen. Simpelweg omdat steeds meer klanten de voordelen inzien.

Is de zorg dat deze technologie banen zal kosten gerechtvaardigd?

Naar mijn mening niet. De banen zullen zeker veranderen. Sommige functies zullen verdwijnen, maar in ruil daarvoor zullen nieuwe functieprofielen ontstaan. Tot dusverre heeft elke industriële revolutie meer nieuwe banen gecreëerd dan het heeft gekost.

Met welke filosofie werkt Bystronic aan de ontwikkeling van de smart factory?

Bij het ontwikkelen van onze productieoplossingen staan ​​we open voor de integratie van externe of third-party leveranciers. Op deze manier willen we onze klanten de grootst mogelijke flexibiliteit bieden. Om onze filosofie te vergelijken met besturingssystemen voor smartphones: onze aanpak lijkt meer op een open systeem zoals Android dan Apple’s eigen, gesloten iOS.


(Dit interview werd op 28 januari 2019 gepubliceerd in het Duitse vakblad Industrie Anzeiger 2.2019)

Voor een onbeperkt gebruik van de website van de Bystronic-groep zijn cookies nodig. Voor sommige cookies is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Wij verzoeken u in te stemmen met het gebruik van cookies zodat u alle functies van de website kunt gebruiken. Als u klikt op „meer informatie“ krijgt u uitvoerige informatie over de wijze, het gebruik of het doel alsmede over de betreffende vervaldatum van de cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom?
"Klik hier" voor meer informatie.