Cassette Changer: nieuw product voor ByTrans Extended

Cassette Changer: nieuw product voor ByTrans Extended

Juli 2018

Bystronic vergroot de functionaliteit voor het geautomatiseerd be- en ontladen bij het lasersnijden. Met de nieuwe optie «Cassette Changer» wordt de ontlaadcyclus in het automatiseringssysteem ByTrans Extended uitgebreid.

Met ByTrans Extended kunnen gebruikers de materiaalstroom bij het lasersnijden versnellen. De automatiseringseenheid neemt hierbij het be- en ontladen op de wisseltafel van de lasersnijmachine voor zijn rekening. Hiervoor zijn twee cassettes beschikbaar die onbewerkte metaalplaten voor het snijproces gereedhouden. Met de nieuwe optie «Cassette Changer» biedt Bystronic gebruikers een uitgebreide functie aan voor de verwijdering van bewerkte snijdelen en metaalplaatrestanten.

De optie «Cassette Changer» vergroot de laadcapaciteit bij het afruimen van de wisseltafel. Hiertoe breidt Bystronic het systeem ByTrans Extended uit met twee extra afruimcassettes. Deze cassettes nemen bewerkte snijdelen en metaalplaatrestanten via een aparte baan onder het automatische be- en ontladingssysteem op en voeren ze weg van het snijproces.

Wanneer de eerste afruimcassette vol is, zet deze zich in beweging om de lading af te voeren. Vervolgens neemt de tweede afruimcassette de plaats van de eerste afruimcassette in om het ontladen van de wisseltafel voort te zetten. Ondertussen houdt het automatische be- en ontladingssysteem in de bovenste materiaalcassettes al nieuwe metaalplaten gereed. Deze worden naar de lasersnijmachine gevoerd zonder dat de automatische afruimcyclus onderbroken hoeft te worden. Vooral bij nacht- en weekenddiensten is een dergelijke autonomiegraad zeer belangrijk.

Automatiseringsmogelijkheden optimaal benutten

Deze nieuwe optie is vooral interessant voor gebruikers die ByTrans Extended als standaloneoplossing zonder apart materiaalmagazijn gebruiken om het lasersnijproces zo compact en flexibel mogelijk te automatiseren. Met «Cassette Changer» benutten gebruikers optimaal de grote automatiseringsmogelijkheden dankzij een uitbreiding van de ontlaadcapaciteit. Bystronic kan bij aankoop van het automatiseringssysteem de nieuwe optie meteen meeleveren. Daarnaast kunnen ByTrans Extended-systemen die al in gebruik zijn hiermee uitgerust worden. «Cassette Changer» is in eerste instantie beschikbaar voor ByTrans Extended in de uitvoering 4020.

Grotere automatiseringsmogelijkheden: «Cassette Changer» geeft gebruikers uitgebreide mogelijkheden voor de verwijdering van bewerkte snijdelen en metaalplaatrestanten.
Grotere automatiseringsmogelijkheden: «Cassette Changer» geeft gebruikers uitgebreide mogelijkheden voor de verwijdering van bewerkte snijdelen en metaalplaatrestanten.

Voor een onbeperkt gebruik van de website van de Bystronic-groep zijn cookies nodig. Voor sommige cookies is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Wij verzoeken u in te stemmen met het gebruik van cookies zodat u alle functies van de website kunt gebruiken. Als u klikt op „meer informatie“ krijgt u uitvoerige informatie over de wijze, het gebruik of het doel alsmede over de betreffende vervaldatum van de cookies.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom?
"Klik hier" voor meer informatie.