Eigendomsrechten

Informatiegebruik

Alle informatie, documenten en afbeeldingen welke op deze website zijn gepubliceerd zijn van algemene aard en verstrekken informatie over Bystronic Group bedrijven zo ook hun producten en services. Gebruik van deze is toegestaan met het voorbehoud dat het copyright symbool wordt weergegeven op alle kopieën, de informatie mag alleen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik met geen enkel commercieel gewin, de informatie dient onveranderd te zijn en alle illustraties op de website kunnen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de begeleidende tekst.

Niet alle producten welke genoemd worden op de website zijn beschikbaar in alle landen. 

Beveiliging van gegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld wanneer u ze heeft verstrekt, bijvoorbeeld tijdens de registratie of het invullen van een formulier, of door het verzenden van een e-mail aan ons, wanneer er producten of services worden besteld, of indien er offerten of een materiaalverzoek wordt ingediend. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wordt enkel gebruikt om u te voorzien van de gevraagde producten of service, of voor andere doeleinden welke u heeft overeengekomen, voor zover deze geen wettelijke verplichtingen schenden.

Copyrights en handelsmerken

De volledige inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Bystronic Benelux BV behoud zich alle rechten met betrekking tot auteursrechten en handelsmerken, ongeacht of de informatie of namen worden beschermd door een  ©, ®, of ™ symbool. Namen en logo's welke gevonden worden op de websites van Bystronic Group zijn geregistreerde handelsmerken of bedrijven en worden beschermd.

Aansprakelijkheid

Bystronic Laser AG - Bystronic Group hoofdkwartier- aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en correctheid van de gepubliceerde informatie op hun website. Alle verklaringen die niet verwijzen naar historische feiten zijn gespeculeerd. Ze zijn onderhevig aan onzekerheden en risico's en buiten de controle van het bedrijf. Technische wijzigingen aan de afgebeelde producten zijn voorbehouden.

Hoewel Bystronic Groep met grote zorg ervoor probeert te zorgen dat de inhoud van de website correct is, op het moment dat deze openbaar gaat, wordt alle aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid en / of volledigheid van de informatie uitgesloten. Inhoud en informatie kan worden gewijzigd op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

Bystronic Laser AG sluit iedere aansprakelijkheid voor verlies of schade, van welke aard - zowel directe, indirecte, of gevolgschade- als gevolg van het gebruik van deze website, in het bijzonder die als gevolg van onjuiste of verouderde of speculatieve informatie.

Voor zover deze website wordt verwezen op internetpagina's die door derden, doet Bystronic Laser AG geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud.

Wet van toepassing en Legale bevoegde rechtbank.

Toepasselijk recht is het Zwitsers recht, met uitsluiting van het conflict regels van de Zwitserse Private International Law Act. Sole bevoegde rechtbank is Niederönz, Zwitserland.

Copyright © Bystronic Laser AG

Laatste update: 10/10/2012

Gegevensbeschermingsverklaring

De website van Bystronic gebruikt externe componenten die gebruikt kunnen worden om gegevens over uw gedrag te verzamelen en om functies van Social Media beschikbaar te stellen.  Gegevensbeschermingsverklaring